Galzorian dauden animaliak

Lurrean bizitza agertu zenetik asko dira desagertutako espezieak. Orokorrean, espezie bat harraparien ondorioz desagertzen da, edo habitata aldatzen delako eta bizitzeko behar dituen baliabideak desagertzen direlako. Espezieak desagertzeko prozesua oso motela izan ohi da, eta hainbat belaunalditan luzatzen da. Salbuespena dinosauroen kasua dugu. Izan ere, dinosauroak bat-batean desagertu ziren ia denak, Lurra jo zuen meteorito baten ondorioz!

Giza jardunak, bereziki basamortutzearekin eta kutsadurarekin zerikusia duenak, bizkortu egin du prozesu hori munduko leku askotan. Gaur egun, ia 2.500 espezie daude galtzeko bidean eta 1.600 baino gehiago desagertzeko zorian!